Gården

Flygbild över gården.

Flygbild över gården.

Vi bedriver ett aktivt jordbruk med naturvård. Våra dikor betar tillsammans med sina kalvar på Alvaret och Strandängarna och håller markerna öppna så det blir en rik flora och fauna.

Jordbruket ägs av Mikael och drivs än så länge som AB tillsammans med den äldre generationen Sven och Jenny. Det är Mikael som bor på gården (i det gröna huset).
Jenny och Sven bor längre söder ut i byn.

 

 

Bildgalleri – Klicka för att se större med bildtext