Hulterstad & dess omgivningar

Hulterstad från ovan ut mot Östersjön.

Hulterstad från ovan ut mot Östersjön.

Öster om byn ligger en renoverad våtmark som är fågelskyddsområde – Görans dämme. Här finns också artrika strandängar med många orkidéer.

Väster om byn ligger stora Alvaret, med dess obrutna horisont och unika flora med arter som finns bara här, så som den öländska solvändan. Här kan du finna lugnet, stillheten och tystnaden eller lyssna till alvargrimmans sorgsna läte.

Bildgalleri – Klicka för att se större med bildtext