Hulterstad & dess omgivningar

Hulterstad från ovan ut mot Östersjön.

Hulterstad från ovan ut mot Östersjön.

Hulterstad är en mycket gammal radby. Mellan byn och Östersjön ligger en renoverad våtmark som är fågelskyddsområde ”Görans Dämme”. Detta till glädje både för fågelliv och miljö. Här finns också artrika strandängar med många sorters orkidéer.      Väster om byn breder Stora Alvaret ut sig, med dess obrutna horisont och säregna miljö.  Ett magert och kargt landskap, men ändå blomstrande och rikt på örter. Alvaret och även strandängarna betas av våra kor och deras kalvar.

 

 

 

Bildgalleri – Klicka för att se större med bildtext